___

Jedynym dowodem na to, że istnieje jakaś pozaziemska inteligencja jest to, że się z nami nie kontaktują. Albert Einstein
___

root@host.swoz.org - Kontakt z administratorem ; Login
swoz ROOT CA PEM (większość systemów, Firefox) DER (np. Symbian)
- zaimportuj wybierając katalog "Zaufany urząd certyfikacji" (Trusted Root Certification)